1. Anasayfa
 2. Otomobil

Otomobillerde Ötv Ne Kadar

Otomobillerde Ötv Ne Kadar

Türkiye’de motorlu taşıtlar için özel tüketim vergisi (ÖTV) ödendiği gibi, otomobiller de ÖTV ödemesi gereken araçlar arasındadır. ÖTV kapsamına giren otomobiller, arabanın motor gücüne, yakıt tipine ve üretim tarihine göre farklı oranlarda ÖTV aranmaktadır. Genel olarak, 0-1500 cc arası arabalar için %112, 1500-2500 cc arası arabalar için %137 ve 2500 cc’den büyük arabalar için ise %162 oranında ÖTV ödenmektedir. Ayrıca, arabanın üretim tarihine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, 2010 ve öncesinde üretilen araçlar için %112, 2011-2013 arası üretilen araçlar için %137 ve 2014 ve sonrasında üretilen araçlar için ise %162 oranında ÖTV ödenmektedir.

Ayrıca, ÖTV ödemesi için otomobillerin yakıt tipine de bakılmaktadır. Motorin ve doğalgaz otomobilleri için ÖTV oranı %112, lpg ve benzinli otomobiller için ise %162’den fazla olmamaktadır. Bu oranlar, otomobillerin motor gücüne ve üretim tarihine göre de değişebilmektedir.

Otomobillerin ÖTV ödemelerinin yanı sıra, aracın motor gücü, yakıt tipi ve üretim tarihi gibi diğer faktörler de ÖTV ödemesinde etkilidir. ÖTV ödemelerinin oranları, otomobillere özel olarak belirlenmektedir. Bu nedenle, ÖTV ödemesinde ne kadar ödeneceği araç sahipleri tarafından öncelikle belirlenmelidir.

otomobillerde ötv ne kadar

ÖTV Ne İşe Yarar?

ÖTV, vergi tahsilatından mükelleflerin yararlanması amacıyla yürürlükte olan bir mevzuat programıdır. ÖTV, otomobillerde özel tüketim vergisi olarak adlandırılır. Özel tüketim vergisi, otomobillerin alımından doğan maliyetlerin bir kısmının devlet tarafından alınarak vergilendirilmesidir. ÖTV, araç satın alırken ödenmesi gereken ek bir maliyettir. ÖTV, her yıl değişen rakamlar arasında değişebilir.

ÖTV, otomobili satın alan kişi tarafından ödenir. Otomobil fiyatlarına eklenen ÖTV, belirli bir aralıkta değişir. ÖTV miktarı, otomobil yaşı, yakıt tipi, gücü ve modeline bağlı olarak değişir. ÖTV miktarı, her ülkenin kendi mevzuatına göre değişebilir. Özellikle yeni arabalar için ÖTV, genellikle satın alım fiyatının yüzde 20’si civarındadır.

ÖTV muafiyeti, otomobil alımındaki maliyetleri azaltmak için çeşitli kurumlarca sunulan bir imkan olarak bilinir. ÖTV muafiyeti, belirli kamu kurumları ve özel şirketler tarafından sağlanmaktadır. Bunlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emekli Sandığı müşterileri de vardır. ÖTV muafiyeti, aracı satın alandan elde edilecek vergilendirme düşüklüğüne neden olur.

Otomobillere ÖTV yükümlülüğü, çeşitli sebeplerden dolayı farklılık göstermektedir. Örneğin, otomobilin motor tipi, gücü, yakıt türü veya yaşı gibi özelliklerin tümü, ÖTV miktarını etkilemektedir. ÖTV miktarı, her yıl değişen rakamlar arasında değişebilir. Aşağıdaki tabloda ÖTV oranlarının aralıkları gösterilmektedir.

Yaş ÖTV Oranı (%)
0-4 yıl %20
4-6 yıl %15
6-10 yıl %10

ÖTV, ülkemizdeki otomobil sahiplerinin araç satın alımlarından elde edilecek maliyetleri azaltmak için çeşitli yollarla sağlanmaktadır. ÖTV, otomobillerin kullanımını çeşitli kurumlar tarafından teşvik edilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Özel tüketim vergisi, engelliler, emekliler veya ordu personeli gibi kamu kurumlarına ait araçlar için muafiyet sağlanmaktadır. ÖTV muafiyeti, kişilerin araç satın almalarından elde edilecek maliyetleri azaltmaktadır.

otomobillerde ötv ne kadar

ÖTV’nin Kalıcı Olarak Uygulanması

Otomobillerde ÖTV, Özel Tüketim Vergisi olarak adlandırılan kalıcı bir vergidir. Günümüzde otomobillerin çoğu bu vergiye tabi tutulur. ÖTV, otomobillerin ithal edildiği zaman ödenmesi gereken bir vergidir. ÖTV, çeşitli arac kategorilerine göre değişir ve ödeme miktarının ne kadar olacağı aracın modeli, motor gücü ve model yılı gibi faktörlere bağlıdır. Bu vergi, araç satın alımı için düşük maliyetli bir seçenek olmasını sağlamak için uygulanmaktadır.

Kilometre başına ödenen maliyetleri düşürmek için ÖTV’nin kalıcı olarak uygulanması çok önemlidir. ÖTV, aracın her yakıt alımında herhangi bir ödeme yapılmadan doğrudan satın alınan yakıta eklenir. Bu nedenle, otomobil sahipleri aracın yıllık bakım ve onarım giderlerinden büyük ölçüde tasarruf edebilirler. Aynı zamanda, aracın kullanımı sırasında ÖTV dolayısıyla satın alınan yakıtın daha düşük maliyetli olması da aracın kilometre başına ödenen maliyetlerini düşürebilir.

Ayrıca, aracın aldığı güç de ÖTV miktarını etkiler. ÖTV, motorunu ve modelinin yılını da dikkate alarak hesaplanır. Örneğin, 100 beygir gücünde bir araca kıyasla 200 beygir gücünde bir araca daha fazla ÖTV uygulanacaktır. Aynı zamanda, aracın üretildiği yıl da ÖTV miktarını etkileyebilir.

Günümüzde, aracın yakıt seçiminden aracın aldığı güce kadar, ÖTV vergisi aracın fiyatının ne kadar olacağını etkileyen birçok faktör vardır. Bu nedenle, aracı satın alanlar, aracın yakıt maliyetlerini de dikkate alarak, aracın gerçek maliyetlerini hesaplamaları önemlidir. Bu sayede, aracın yakıt giderleri hakkında bilinçli kararlar alabilirler.

Son olarak, ÖTV’nin kalıcı olarak uygulanması, otomobil sahiplerinin araclarının kilometre başına ödenen maliyetlerini düşürmeye yardımcı olurken, aracın satın alımıyla maliyeti de etkileyebilir. Bu nedenle, otomobil satın alırken ÖTV miktarını da dikkate almak, tasarruf etmek için çok önemlidir.

otomobillerde ötv ne kadar

ÖTV Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Otomotiv sektöründeki çeşitli araçlar için uygulanan ÖTV, çeşitli vergilerden kaynaklanan ve satın alma veya imalat sırasında ödenmesi gereken bir vergidir. ÖTV, vergi mükelleflerinin belirli araçları veya ürünleri satın alırken veya üretirken ödemeleri gereken bir vergidir. Özellikle otomobiller için uygulanan ÖTV, farklı şekillerde hesaplanır ve ödenir. ÖTV ödemelerinin miktarı, aracın modeli, yaşı, motor hacmi, çevresel etiketleme parametreleri ve aracın satın alındığı yere göre değişebilir.

Otomobillerde ÖTV, aracın markası, modeli ve motor hacmi gibi fiziksel özelliklerine göre belirlenir. Yakıt türü ve aracın yaşı da ÖTV kapsamında değerlendirilir. ÖTV, aracın satın alındığı yere göre değişebilir. ÖTV miktarı yakıt türüne, yaşına, modeline ve motor hacmine göre değişebilir. ÖTV miktarını hesaplamak için, aracın fiziksel özelliklerinin belirli bir bölümünün hesaplama aracında girdiği söylenebilir. ÖTV miktarının hesaplanması, aracın modeli, yakıt türü, yaşı ve motor hacmi gibi bilgilere dayanır.

Türkiye’de, ÖTV’nin uygulanması için, kullanım için ödenen araç vergisi aynıdır. ÖTV, aracın modeline, motor hacmine ve yakıt türüne göre üç kategoriye ayrılır. Her kategori için, aracın satın alındığı yer ve yakıt türüne göre farklı oranlarda vergiler kesilebilir. ÖTV, aracın satın alındığı yerin bağlı olduğu tarifeye göre değişebilir. ÖTV oranlarının, aracın modeli, motor hacmi ve yakıt türüne göre hesaplanması gerekir.

Otomobillerde ÖTV, aracın yakıt türüne, modeline ve motor hacmine göre değişebilen oranlarla uygulanır. ÖTV, aracın satın alındığı yere göre değişebilir. Otomobillerde, ÖTV miktarını hesaplamak için aracın fiziksel özellikleri ve satın alındığı yerin tarifelerine göre hesaplama yapılır. ÖTV oranları, aracın yaşı, modeli ve motor hacmine göre değişebilir. ÖTV miktarının hesaplanması, aracın satın alındığı yere göre tarifelere göre yapılmalıdır.

otomobillerde ötv ne kadar

ÖTV’nin Otomobillere Etkileri

Sürücülerin aracı satın alırken en çok merak ettikleri konulardan biri ÖTV’dir. Otomobillere ÖTV olarak adlandırılan Özel Tüketim Vergisi, aracın fiyatına eklenen bir vergidir. Vergi fiyatı, araca uygulanan vergi oranına ve aracın özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle aracın fiyatının ne kadar olacağını önceden tahmin etmek çoğu zaman olası değildir.

ÖTV, aracın taban fiyatına eklenen bir vergidir ve genellikle aracın motor gücüne göre değişir. Aracın taban fiyatına, aracın motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranıyla çarpılır ve fiyata eklenir. ÖTV oranı dizel araçlar için daha yüksektir. En düşük oran %25 iken, en yüksek oran %50 olarak belirlenmiştir. Aracın fiyatına eklenen ÖTV, aracın taban fiyatından daha yüksek olabilir.

Otomobillere uygulanan ÖTV oranları, araç motor gücü, aracın karoser türü ve aracın yakıt türüne göre değişmektedir. Yakıt türüne göre değişen ÖTV oranları şu şekilde sıralanabilir: dizel araçlarda %50, benzinli veya LPG ile çalışan araçlarda %25, hibrit otomobillerde ise %25 veya %50 arasında değişmektedir. Hibrit araçlarda ÖTV oranı, aracın motor gücüne göre belirlenir.

Ayrıca, vergi oranına ek olarak aracın motor gücüne göre vergi matrahı da farklılık göstermektedir. Dizel araçlar için vergi matrahı, standart benzinli araçlar içinse daha düşüktür. Vergi matrahı, aracın motor gücünün farklı ölçümlerine göre değişmektedir. Buna göre aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi araca uygulanan ÖTV oranları farklılık göstermektedir:

Motor Gücü Vergi Oranı
0-1000 cm3 %25
1001-1500 cm3 %27
1501-2000 cm3 %30
2001-2500 cm3 %35
2501-3000 cm3 %40
3001-3500 cm3 %45
3501 ve daha fazla cm3 %50

Buna ek olarak, aracın model türüne göre de farklılık gösteren ÖTV oranları bulunmaktadır. Örneğin, SUV’ler için %25 oranı uygulanırken, lüks arabalar için %45 oranı uygulanmaktadır. Bu oranlar aracın taban fiyatına eklenmektedir.

ÖTV, aracın fiyatının ne kadar olacağını tahmin etmekte zorluk çeken sürücülere yardımcı olacaktır. Satın alma sürecinde önemli caydırıcı bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Makul bir ödeme planı yapmak için sürücülerin vergi oranlarını anlamaları ve taban fiyatına ne kadar ÖTV ekleneceğini hesaplayabilmeleri gerekir. Ayrıca daha fazla olarak, aracın yakıt türüne, motor gücüne ve aracın karoser tipine göre vergi oranlarının hesaplanması gerekmektedir.

otomobillerde ötv ne kadar

ÖTV’nin Avantajları ve Dezavantajları

Otomobillerde ÖTV ve Avantajları Dezavantajları hakkında konuşmak üzere, öncelikle ÖTV nedir onu açıklamak gerekiyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Türkiye sınırları içerisinde üretilen ürünlerin, ithal edilen ürünlerin veya hizmetlerin alınıp satılması sırasında ödenen bir vergidir. ÖTV, herhangi bir şekilde aracılık etmeksizin özel bir mekanizma veya özel bir ürün ya da hizmet olmaksızın alıcı veya satıcı arasındaki herhangi bir ticari işlem için ödenir. ÖTV neden kullanılır? ÖTV, satılan mal veya hizmetin fiyatının bir kısmını mevcut vergi sistemi içerisinde alıcıya veya satıcıya nakit olarak ödemeye izin verir. ÖTV ile topladığınız para, devletin genel bütçesinde harcanır.

ÖTV, satıcıya gelir getirebilir. ÖTV satıcıların, kar marjlarında bir artışı olabilir. Satıcılar satışlarını artırabilirler. ÖTV, satışları arttırmak ve bir malın üretim maliyetlerini azaltmak için kullanılabilir. ÖTV, satışların arttırılmasına yardımcı olurken, maliyetleri azaltır ve satıcılara daha fazla gelir sağlar. Satıcılar, satışlarını artırarak daha fazla gelir elde etmek için ÖTV’yi de kullanabilirler. ÖTV, ekonomiye çok önemli bir gelir sağlar.

Ancak, ÖTV’nin dezavantajları da mevcuttur. ÖTV, alıcıların, ürün ve hizmetlerin fiyatlarını arttırır. ÖTV, alıcıların, ürün ve hizmetlerin fiyatlarını arttırır ve satıcıların satışlarını olumsuz etkiler. Böylece, ÖTV’nin alıcıların satın alma gücünü azaltması, alıcıların satışlarını olumsuz etkiler. Ayrıca, ÖTV ülkenin ekonomik büyümesini de olumsuz etkileyebilir. ÖTV, alıcıların satın alma gücünün düşmesine neden olur. ÖTV’nin etkisi, ülke ekonomisine olumsuz etkiler ve büyümeyi kısıtlayabilir.

ÖTV’nin avantajları ve dezavantajları hakkında, kısaca özetlemek gerekirse; ÖTV, satıcıların karlarını arttırırken, alıcıların satın alma gücünü azaltır ve ekonomik büyümeyi de olumsuz etkiler. Türkiye’de otomobillerde ÖTV oranları, 2020 yılında %9, 2020 yılında %18 ve 2021 yılında %27 olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de uygulanan ÖTV oranlarının uygulaması ve etkilerinin değerlendirilmesi, her otomobil için farklı sonuçlara yol açabilir. Satıcılar için avantajlar, alıcılar için dezavantajlar oluşturabilir. Bu nedenle, otomobiller için ÖTV oranları hakkında ayrıntılı bir araştırma yapılmalıdır.

otomobillerde ötv ne kadar

Yeni ÖTV matrah kararı ile hangi araç ne kadar ucuzlayacak?

ÖTV indirimi: Otomobillerde Özel Tüketim Vergisi oranlarına esas matrah limitleri değişti, hangi araç ne kadar ucuzlayacak? 13 Ağustos 2021 Kaynak, Getty Images.

Git

otomobillerde ötv ne kadar

ÖTV Hesaplama ve KDV Hesaplama 2023

2022 ÖTV İndirimi Ne Kadar? Türk vergi sistemi içerisinde ÖTV hesaplama konusu karmaşık gibi görünmekle birlikte biraz dikkat edildiğinde kolayca anlaşılabilir. 2022 yılında uygulanması beklenen ÖTV indirimi henüz belli olmasa da, geçtiğimiz dönemde uygulanan sistem ile tüketiciler 1600 cc hacmin altındaki araçlarda 15 .

Git

otomobillerde ötv ne kadar

ÖTV Hesaplama ve ÖTV İndirimi Hesaplama, ÖTV Oranları

Elektrikli Araçların ÖTV Oranları Ne Kadar? Elektrikli araç ÖTV oranları aracın motor gücüne ve matrahına bağlı olarak değişmektedir. Elektrikli araçlarda ÖTV oranları 4 farklı silindir hacmine göre şu şekilde olur: Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda; ÖTV %10, KDV %18.

Git

otomobillerde ötv ne kadar

Araç ÖTV ve KDV Hesaplama 2023

Araçlarda KDV oranı %18’dir. Örnek araç KDV hesaplaması yapacak olursak: Aracın ham bedeli 250.000 TL ve silindir hacmi ise 1600 cm³’e kadar olsun. Bu durumda %60 ÖTV uygulanır ve ÖTV’li yeni fiyat 400.000 TL olur. 400.000 TL %18 = 72.000 TL aracın KDV tutarı çıkar. 400.000 + 72.000 = 472.000 TL olur.

Git

otomobillerde ötv ne kadar

2023 ÖTV Oranları

Motor silindir hacmine göre belirlenen yeni ÖTV artış oranları aşağıdaki gibi olacak: 1600 cm3 silindir hacmine kadar, vergisiz satışı 184.000 TL’ye kadar olan araçlarda %45 ÖTV, %18 KDV. 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, vergisiz satışı 184.000 TL – 220.000 TL arası araçlarda %50 ÖTV, %18 KDV. 1600 cm3 arası silindir .

Git

Özel Tüketim Vergisi ÖTV nedir, hangi araçlara ne kadar uygulanıyor

Otomobiller. 1600 cm3’e kadar araçlar için, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45; 120 bin-150 bin TL arası yüzde 50, 150 bin-175 bin TL arası yüzde 60, 175 bin-200 bin TL arası yüzde 70, diğer araçlar için yüzde 80. Motor silindir hacmi 1600 cm3-2000 cm3 arası araçlarda ÖTV oranı 170 bin TL .

Git

ÖTV nedir? Otomobillerde ÖTV oranı ne kadar? ÖTV indirimi olacak mı

OTOMOBİLLERDE ÖTV ORANI NE KADAR? Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 60 .

Git

ÖTV matrah limiti nedir, ne kadar oldu? Otomobilde ÖTV düzenlemesi

Yapılan güncelleme ile birlikte otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. Böylece 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı.

Git

Motorlu Taşıtlardan Ne Kadar ÖTV Alınıyor?

Otomobillerden Ne Kadar ÖTV Alınıyor? 13 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de 2022 yılı için motorlu taşıtlardan alınacak ÖTV miktarı açıklanmıştı. Buna göre, motor silindir hacmi 1,6 cm³’ü geçmeyen araçlardan vergisiz fiyatı 120 bin TL’den düşük olanlara %45 ÖTV uygulanırken, 120-150 bin TL arasındakilere %50 .

Git

ÖTV matrah oranlarına göre araç fiyatları 2022 Hangi otomobilde ne

ÖTV MATRAH LİMİTİ NE KADAR OLDU? Otomobillerde yapılan güncellemeyle birlikte otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. Böylece 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. Araba alacak birçok kişiyi ilgilendiren yeni ÖTV matrah oranlarında elektrikli araçların matrah limitleri .

Git

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir
lexus ls 500h

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.